top of page

Reservationspolitik - selskaber

Generelt
På Als Kloster skal I være minimum 20 fuldt betalende personer for at være et selskab. Er I færre, kan I vælge at betale for, hvad der svarer til samme antal og på den måde få jeres eget selskab.

Som selskab får I jeres eget lokale, og I kan vælge jeres egen menu. Vi forbeholder os dog retten til at flytte jer imellem vores lokaler.

Servietter, lys og almindelig bordpynt er indeholdt i prisen. Ønsker I ekstra pynt, bordplan, bordkort mv. er I velkomne til selv at supplere.

Tidsintervaller
Da vi skal kunne planlægge vores øvrige aktiviteter og personalets vagtplaner, har vi fastsat tidsintervaller på de forskellige typer af selskaber:

  • Et brunchselskab starter senest kl. 11:30 og har en varighed på op til 4 timer

  • Et frokostselskab starter fra kl. 12:00 og slutter senest kl. 17:00

  • Et aftenselskab starter fra kl. 18:00 og slutter senest kl. 00.00


Sluttidspunktet er det tidspunkt, hvor sidste gæst har forladt lokalet. Eventuel ekstra tid skal være aftalt og tilkøbt på forhånd.

Ekstra tid kan tilkøbes ved enten at tilføje ekstra forplejning svarende til DKK 75 pr. person, eller ved at betale et tillæg på DKK 50 pr. person. De angivne tillægsbeløb er pr. ekstra time, og der betales for hele selskabet.
 

Reservation og afbestilling
Ved reservation af et selskab forfalder der et reservationsgebyr på DKK 1.500. Gebyret vil blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling.
 

Ved reservationen oplyser I det forventede antal gæster, og når I ved, hvor mange der har meldt sig til, justerer vi antallet til. Herefter kan I finjustere antallet frem til dagen før kl. 10.00, og en finjustering kan maksimalt udgøre 10%.
 

Umiddelbart efter arrangementet fremsender vi en faktura med den endelige afregning, og her betaler I for det antal, der var meldt ind senest dagen før kl. 10.
 

Har I brug for at afbestille hele arrangementet, kan I gøre dette frem til 8 uger før arrangementet uden yderligere betaling. Herefter og indtil 2 uger før arrangementet vil en fuld afbestilling koste 25% af prisen for de afbestilte kuverter, og er der mindre end tre dage til, vil det koste 75% af prisen for de afbestilte kuverter.
 

Øvrigt
Vi forbeholder os retten til prisændringer, og vi tager forbehold for nye/ændrede skatter/afgifter/råvarepriser samt trykfejl i eventuelle annoncer/opslag mv.

bottom of page