top of page

Om Als Kloster

Als Kloster er oprindelig en landejendom, der senere har fået en rigtig sjov historie. Det er her navnet

Als Kloster kommer ind i billedet. I 1989 blev gården nemlig købt af den katolske orden Assumptionssøstrene, som byggede det hele om til et kloster. Her flyttede søstre af forskellige nationaliteter ind og levede deres liv. De tilbød bl.a. refugieophold til medmennesker med brug for en pause fra det travle hverdagsliv.

Med klostret som udgangspunkt blev den nye katolske kirke i Sønderborg indrettet. Klokketårnet på vores gårdsplads er stort set magen til det, der står foran den katolske kirke i Sønderborg. Vores klokke har dagligt kaldt søstrene til messe her på Als Kloster.

I år 2001 besluttede Assumptionssøstrene at samle aktiviteterne på Sjælland. Her overtog vores forgængere klosteret, der de næste 20 år dannede rammen om tre generationers familieliv og senest det lille hyggelige Bed and Breakfast. Nu er det så blevet vores tur til at skrive de næste kapitler i fortællingen, og som I kan se under ”Gårdhotellet”, har vi mange drømme og planer, som vi skal have gjort til virkelighed. 

Og nu lige en lille afrunding på det med søstrene....

Ordenen blev grundlagt af Marie-Eugénie Milleret i 1839. Dens navn refererer til Jomfru Marias himmelfart og det latinske ord assumptio, der betyder optagelse. Ordet er samtidig en henvisning til ordenens kald om at sikre alle en uddannelse for, at verden på den måde kan blive et bedre sted at leve.

Tiden går, og nu er Assumptionssøstrene helt ude af Danmark. Der er ikke længere samme behov for søstre til at drive skole- eller hospitalsvæsen her, og søstrene er derfor rejst ud til andre klostre rundt om i verden, hvor der er større behov.

B063_11.jpg
B063_13.jpg
B063_12.jpg
bottom of page